Festiwal Sportu

Integracyjny Festiwal Sportu to impreza, którą organizujemy wspólnie z Urzędem Miasta st. Warszawy, mazowieckim Urzędem Marszałkowskim oraz naszymi partnerami i sponsorami. Celem tej imprezy jest aktywizacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i znoszenie dysproporcji społecznych. Poprzez wspólną, sportową zabawę promujemy opiekę nad drugim człowiekiem, uczciwość oraz szacunek dla siebie i innych. Honorowy patronat nad tą imprezą sprawuje Prezydent m. st. Warszawy a dopingować młodych sportowców przybywa wielu znamienitych gości.

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb kontrastu