Góra Spokoju

Góra Spokoju to projekt, który realizujemy we współpracy z firmą Yellow Bahama. Na realizację tego projektu Yellow Bahama pozyskała dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja dawnego ośrodka wypoczynkowego firmy General Electric. W wyniku jego realizacji powstanie nowoczesny i innowacyjny obiekt, który będzie służył do kreatywnej i twórczej pracy w przepięknej leśnej scenerii oraz na weekendowe i urlopowe ucieczki
 na łono natury dla zapracowanych mieszkańców dużych miast z Polski i regionu CEE
. Naszym zadaniem w tym projekcie jest opracowanie strategii promocji projektu oraz realizacja działań podejmowanych w ramach jej realizacji.

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb kontrastu