Promocja Gminy Inowłódz

Wspólnie z Gminą Inowłódz pracujemy nad koncepcją działań promocji gospodarczej i turystycznej, której celem będzie zwiększenie rozpoznawalności Gminy Inowłódz w kraju i zagranicą, rozwój eksportu lokalnych firm, wzrost ilości oraz wartości inwestycji krajowych i zagranicznych podejmowanych na obszarze Gminy, zwiększenie ruchu turystycznego, wzrost powiązań gospodarczych przedsiębiorców działających na terenie Gminy, promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców, co przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc pracy oraz pośrednio do podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy Inowłódz.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb kontrastu