Podsumowanie imprezy „Gry i zabawy sportowe – piłka nożna”

13 grudnia 2017

Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wola, 11 grudnia 2017r. zorganizowaliśmy imprezę dla uczniów z Zespołów Szkół Specjalnych i Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych. W organizacji gier i zabaw pomagał nam p. Zbyszek Tyc i studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, którym serdecznie za to dziękujemy. W szczególności, że zabawa była fantastyczna i zarówno uczniowie jak i nauczyciele uczestniczyli w niej z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Na zakończenie uczniowie i wolontariusze otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, które wręczyli im p. Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawa, p. Janusz Samel – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawa oraz p. Jolanta Piątkowska i p. Marcin Nowocień – przedstawiciele miasta i dzielnicy Wola. Dopisali także darczyńcy, którzy przekazali wspaniałe upominki dla uczestników imprezy. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy przy kolejnych naszych imprezach.

  

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb kontrastu