GRY I ZABAWY SPORTOWE – PIŁKA NOŻNA

INFORMACJA O IMPREZIE  Dla kogo: uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczyciele, wolontariusze Gdzie: Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60, Warszawa Kiedy: 11.12.2017 (poniedziałek) Organizator: Fundacja Góra Spokoju Instytucja wspierająca: Urząd Dzielnicy Warszawa-Wola PROGRAM  IMPREZY   …

Statut fundacji

tekst jednolity z dnia 5.11.2018r. Rozdział I: Postanowienia ogólne §1 Fundacja (zwana dalej „Fundacją”) została ustanowiona przez Yellow Bahama Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elsterskiej 6/8A,…

Newer Entries
Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb kontrastu